ติดตามข่าวท้องถิ่น ร้องทุกข์ชาวบ้าน ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม การเมือง บันเทิง กีฬา และคอลัมน์ วิเคราะห์เจาะลึก รายการพากินพาเที่ยว รับงานอีเวนท์ออกสื่อทุกชนิด สมัครเป็นสมาชิกส่งข่าว ร้องทุกข์ และร้องเรียนได้ที่ pooth.pnn@gmail.com *ห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวใช้จรรยาบรรณไปในทางไม่ถูกต้อง (บรรณาธิการบริหาร)
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
เดอะกอล์ฟ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง แจ้งประกาศ อีก 2 วันสุดท้าย สตม.แจ้งเตือนต่างชาติยื่นวีซ่าอยู่ไทยต่อ ก่อนครบ กำหนดวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 31 ต.ค. นี้
(อ่านแล้ว 5426 ครั้ง)
Share on Google+

  

วันที่ 30 ต.ค.63 คณะทำงานโฆษก  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นำโดย พล.ต.ต.อาชยน  ไกรทอง รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม., พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ  โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม. และพ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้มีความห่วงใยในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว อันสืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคนต่างด้าวยังคงติดค้างอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 30 ก.ย. 2563 การขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร จะครบกำหนดและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ต.ค.2563 นี้แล้ว   จึงได้สั่งการให้ทีมงานโฆษก สตม.เร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้คนต่างด้าว ที่อยู่ในประเทศไทยตามประเภทวีซ่าที่กำหนดไว้ ให้รีบดำเนินการมายื่นขออยู่ต่อวีซ่าประเภทต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายวันที่ 31 ต.ค.2563  นี้

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้รีบติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง  ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่ โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงความมั่นคงของประเทศ และควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนี้

 

- คนต่างด้าวต้องมายื่นขออยู่ต่อภายในวันที่ 31 ต.ค.63

- หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด

- โดยสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อ ณ ตม.พื้นที่ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สตม. กำหนด เบื้องต้นได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน 

- โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 พร้อมกันหมดทุกประเภท

หากต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ท่านอยู่ หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  www.immigration.go.th หรือโทร สายด่วน สตม. 1178 ได้ทันที

 

 

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ