ติดตามข่าวท้องถิ่น ร้องทุกข์ชาวบ้าน ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม การเมือง บันเทิง กีฬา และคอลัมน์ วิเคราะห์เจาะลึก รายการพากินพาเที่ยว รับงานอีเวนท์ออกสื่อทุกชนิด สมัครเป็นสมาชิกส่งข่าว ร้องทุกข์ และร้องเรียนได้ที่ pooth.pnn@gmail.com *ห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวใช้จรรยาบรรณไปในทางไม่ถูกต้อง (บรรณาธิการบริหาร)
พฤ วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต นำ พรรคสหประชารัฐ ก้าวข้ามปัญหา สู่ผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจ
(อ่านแล้ว 5183 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

พรรคการเมืองน้องใหม่ไฟแรง “พรรคสหประชารัฐ” นำโดย“ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต”หัวหน้าพรรคฯ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สังคม ในแนวทางการแก้ปัญหาทันยุคสมัย ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการทางการเมืองที่มาแรงและน่าจับตามอง ซึ่งดร.ทรรศชล เป็นนักการเมืองพัฒนาเน้นเศรษฐกิจ ความร่วมมือของประชาชน อีกทั้งเป็นนักการตลาด นักบริหาร และนักบริหารภาคอุตสาหกรรม

 ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต นักการเมืองรุ่นใหม่ที่มองอนาคตประเทศชาติเทียบเท่าหลักสากลและมุ่งหวังสู่ผู้นำเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สังคมโลก มีแนวคิดทางการเมืองว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในขั้นพื้นฐานของประชาชนนั้นต้องมั่นคงในอาชีพ คุณภาพชีวิต รายได้ที่สมดุล ถึงจะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และต้องให้ประชาชนได้เข้าถึงในการมีส่วนร่วมจริงๆ

 

 

ประชาชน ต้องเข้าถึงในบูรณาการร่วมกับหน่ายงานรัฐและองค์กรภาคธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชน ที่สะท้อนออกมาพร้อมพัฒนาได้จริง ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพรรคการเมืองนั้น พรรคสหประชารัฐ มีความคิดและอุดมการณ์ที่ชัดเจนที่ว่า พรรคการเมืองนั้นต้องมาจากมาจากเสียงประชาชนโดยแท้จริง คือ “พรรคของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” ให้เป็นไปในระบอบประชาธิปไตย และประชาชนสามารถแสดงวิสัยทัศน์อย่ามีเสรีภาพ อิสรภาพ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 

 

พรรคสหประชารัฐ พร้อมประกาศก้องว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคตัวแทนของประชาน จึงมีแนวทางการวางนโยบายที่เข้าถึงประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเพื่อประชาชนโดยแท้จริง ให้ตรงต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด พรรคสหประชารัฐได้วางนโยบายที่ชัดเจนเพื่อประชาชนด้วยนโยบาย “สวัสดิการประชาชน” เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ